Magic is loading...

SÖZLEŞME & ŞARTLAR

6645df61cebd7c0a516dab3a23bec30a.jpg

 
Şartlar ve koşullar
 
Aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar, Gezi Makinesi (Magic Break of Tursab 7844-A Mütevelli Heyeti) ile Magic Break olarak bilinen etkinliğe giriş hakkı kazanmak için bileti tutan veya kullanan kişi arasında bağlayıcı bir sözleşme oluşturur. Biletin, bileti tutan veya kullanan kişi tarafından satın alınmış olup olmadığına bakılmaksızın ve biletin sonraki sahipleri için geçerlidir.

Etkinlik Biletleri
 
Magic Break'e bilet sahibi olmak, yalnızca festivalimize giriş hakkı sağlayabilir. Rezervasyonlar ve konaklama dahildir, ancak geriye kalan tüm düzenlemelerin yapılmasından biz değil, yalnızca siz sorumlusunuz. Rezervasyon formundaki yanlış bilgilerden kaynaklanan sorunlardan Magic Break sorumlu değildir.
 
Etkinlik Alanına giriş, bileklikle değiştirilecek olan ETKİNLİK Biletinin ibraz edilmesiyle sağlanacaktır. Kaybolan, çalınan, tahrip olan ya da zarar gören bileklikler için iade ve değişim yapılmayacaktır. Bilekliği olmayan herhangi bir kişi, Organizatör veya Etkinlik Ekibi tarafından Etkinlik Alanından çıkarılabilir.
Etkinlik Biletlerinin üzerine adınız basılacaktır. Etkinlik Alanına girdiğinizde, Etkinlik Ekibi, fotoğraflı kimlik belgelerinizdeki adın Etkinlik Biletinizdeki adla aynı olduğundan emin olmak için kontrol edecektir. Etkinlik Biletinizin üzerindeki isim ile fotoğraflı kimlik belgelerinizdeki ismin eşleşmemesi durumunda, Etkinlik Biletiniz geçersiz olacak ve Etkinliğe girişiniz reddedilecektir.
 
Etkinlik biletinizde isim değişikliği yapılabilmektedir. Ancak katılımcılar, rezervasyon değişikliklerini festival tarihinden 30 gün önce Organizatöre bildirmekle yükümlüdür.
 
Bilet Sahiplerinin etkinliğe katılabilmeleri için 18 yaşında veya daha büyük olmaları gerekmektedir. Bilet satın alarak, etkinlik tarihi itibarıyla 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu veya olacağınızı bize beyan ve garanti edersiniz. 18 yaşından küçük olduğunuz için etkinliğe girişinize izin verilmemesi durumunda herhangi bir geri ödeme yapılmayacağını kabul etmektesiniz.
 
Etkinliğin herhangi bir doğal afet sonucu Organizatör tarafından (tamamen veya kısmen) iptal edilmesi halinde; aşırı hava; orman yangınları; savaş; konsey veya hükümet kararları; polisin veya diğer yetkililerin eylemleri veya kararları; Mekan sahibi, kiracı veya kontrolör tarafından iptal; veya Organizatörün makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenle geri ödemeler, Organizatörün yegâne ve mutlak takdirine bağlı olacaktır.
 
İade talepleri, magicbreak@gezimakinesi.com adresine e-posta ile yapılmalıdır. İadeler, iade talebi kabul edildikten sonraki 30 gün içinde yapılır.

Etkinlik Alanına Girişte Arama
 
Etkinlik Alanına giriş sırasında ve Organizatör veya Etkinlik Ekibi tarafından talep edilmesi halinde diğer zamanlarda üzerinizde ve/veya eşyalarınızda arama yapılması Etkinlik Alanına girişin bir koşuludur. Bu, çanta kontrollerini, araç aramalarını, metal dedektör testlerini ve uyuşturucu tespit testlerini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu tür aramalara izin vermezseniz, Etkinlik Alanına girişiniz reddedilebilir veya Etkinlik Alanından çıkarılabilirsiniz.

Etkinliğe girişin reddedilmesi veya Etkinlikten çıkarılma
 
Organizatör, bilet fiyatının herhangi bir kısmını iade etmeksizin, Etkinlik Koşullarına uymayan; 18 yaşının altında; yeterli, geçerli ve güncel bir fotoğraflı kimlik sağlayamıyorsa, herhangi bir yasa dışı faaliyette veya davranışta veya tarafımızca, mutlak takdirimize bağlı olarak güvensiz ve düzensiz olarak kabul edilen herhangi bir faaliyet veya davranışta bulunursa; alkol veya başka bir madde zehirlenmesi, kalabalıkta sörf yapma, sahneye tırmanma, teçhizat veya Etkinlik Alanındaki diğer yapılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; Etkinlik Alanında mal veya eşyalara zarar vermek; veya şiddet içeren, tehdit edici, uygunsuz, saldırgan, cinsiyetçi, ırkçı veya ayrımcı bir şekilde veya Organizatörün mutlak takdirine bağlı olarak başka herhangi bir nedenle hareket etmek gibi davranışlarda bulunursa etkinlikten çıkarılır.
Organizatör, Etkinlik Şartları uyarınca veya tamamen kendi takdirine bağlı olarak katılımcının Etkinlik Alanına ve VIP Alanlarına kabulünü reddedebilir. Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, herhangi bir Etkinlik Bileti için geri ödeme yapılmayacaktır. Bu, etkinlikte bir değişikliğin olduğu durumları da kapsamakla birlikte, Etkinlik Alanına veya VIP Alanlarına girişinizin reddedilmesi veya Etkinlik Alanı veya VIP Alanlarından çıkarılmanız durumunda etkinliğe katılmamanız, etkinliğin başlamasından sonra gelmeniz, etkinlik sona ermeden önce etkinlik alanından ayrılmanız veya yanlış türde etkinlik bileti satın almanız durumunda Organizatör veya Etkinlik Personeli sorumlu tutulamaz.
 
Festival katılımcılarının aşağıdaki eşyalara sahip olmaları durumunda Festivale girmesine izin verilmeyecektir: tehlikeli veya tehdit edici bir şekilde kullanılabilecek eşyalar, ateşli silahlar, bıçaklar veya her türden silahlar (ve diğer kesici aletler), cam şişeler, yasa dışı uyuşturucular, havai fişekler veya patlayıcılar.
 
Organizatör ve Etkinlik Ekibi, Yasaklanmış Ürünlere veya Organizatörün tamamen kendi takdirine bağlı olarak yasa dışı, güvenli olmayan veya saldırgan bir şekilde kullanılabileceğini düşündüğü diğer tüm öğelere el koyabilir. El konulan ürünler iade edilmeyecek, değiştirilmeyecek veya geri ödenmeyecektir. Ele geçirilen herhangi bir öğe olay yerinde imha edilecektir.
 
Festivalde, biletiniz veya kimlik bilgileriniz olmadığı sürece, prodüksiyon odaları, dinlenme odaları, ofisler, sahne arkası ve çalışma alanları gibi sanatçılar veya Festival personeli ile sınırlı bölümlere erişmeye çalışmak yasaktır. Bu alanlara erişmeye çalışmak, etkinlikten çıkarılmanıza ve/veya gelecekteki etkinliklerden men edilmenize neden olabilir.
 
Festival katılımcıları, Etkinlik Alanındaki herhangi bir kamu tesisine veya altyapısına zarar vermemeli, uygunsuz kullanmamalı veya kurcalamamalıdır. Etkinlik Alanında veya Etkinlik Alanı çevresindeki alanda bulunan bitki veya hayvanlara kasten veya dikkatsizce zarar vermemeli veya müdahale etmemelidir.

FOTOĞRAF/VİDEO POLİTİKASI
 
Festivale katılanlar, Festival'e katılarak, Organizatör tarafından tanıtım amacıyla kullanılmak üzere Festivalin herhangi bir fotoğraf, film ve/veya ses kaydına dahil edilmeyi kabul ederler. Katılımcılar etkinliğin yayınlanabileceğini veya halka duyurulabileceğini kabul eder ve bu vesileyle, söz konusu etkinliğin herhangi bir kaydının çoğaltılması ile bağlantılı olarak sahibinin görüntüsünü veya benzerini kullanma izni verir. Katılımcılar yine de iletişim materyallerinde yer alan ve organizatöre zarar verebilecek fotoğrafları magicbreak@gezimakiinesi.com adresine bildirebilirler.
 
Festival katılımcıları, basın alanında durmamak, görüşe engel olmamak veya tripod gibi herhangi bir araç kullanmamak kaydıyla, kişisel fotoğraf makineleriyle (SLR/DSLR hariç) kişisel, ticari olmayan kullanım için fotoğraf ve video çekebilirler. .
 
Profesyonel ekipman (örn. DSLR / çıkarılabilir lensli herhangi bir şey) kullanan tüm fotoğrafçıların, Festival'de fotoğraf veya video çekebilmeleri için Organizatör tarafından verilen medya akreditasyonuna sahip olmaları gerekmektedir.
 
Sanatçıların, müzisyenlerin ve/veya Etkinliğin fotoğraflarına yalnızca şu koşullarda izin verilir: 1. Görseller yalnızca özel ve kişisel kullanım için kullanılır . 2. Görseller satışa sunulamaz ve/veya herkese açık sergilenemez.
 
Festivalin özel yazılı izni olmaksızın DRONE kullanımı yasaktır. Lütfen onları paketli halinde saklayın, bunlardan birini kullandığınızı görürsek, ona el koyabilir ve etkinliğin geri kalanında tutabiliriz.

Yasalara ve Yönergelere Uyum
 
Festival katılımcıları, güvenlik ve bar personeli dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere organizatörün ve çalışanlarının, personelinin, acentelerinin, yüklenicilerinin ve taşeronlarının (Etkinlik Personeli) tüm makul talimatlarına ve Etkinlik Alanındaki tabelalarda belirtilen talimatlara uymalıdır. Etkinlik boyunca her zaman tüm kurallar geçerlidir (yönetmelikler dahil).
 
Sorumluluk/Tazminat
 
Festival katılımcıları, son derece yüksek sesli müzik ve seslerin yanı sıra lazer ışıkları, flaş ışıkları, yanıp sönen ışıklar, çeşitli LED'ler, hızla değişen görüntüler ,duman ve sis kullanımı gibi özel efektlere maruz kalabileceğini kabul ederler.
 
Festival katılımcıları, biletin Festivale katılmak için geri alınabilir olduğunu ve herhangi bir kuralı ihlal etmeye teşebbüs etmeleri veya fiilen ihlal etmeleri durumunda, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle herhangi bir tazminat olmaksızın feshedilebiliceğini ve kabul edilmeyebileceğini kabul ederler. Burada belirtilen kurallar veya düzenlemeler ve tarafınızca yasaları ihlal eden veya diğer katılımcıları tehlikeye atabilecek diğer tüm eylemler için geçerlidir.
 
Festival katılımcıları, etkinlik öncesinde, sırasında veya sonrasında meydana gelen, bilinen veya bilinmeyen, öngörülebilir veya öngörülemeyen, Festivalden kaynaklanan veya Festivalle ilgili herhangi bir risk ve tehlikeyi üstlenir. Katılımcılar, etkinlik alanına girişin, etkinlikte nasıl ortaya çıkarsa çıksın mal hasarı, kişisel yaralanma ve ekonomik ve sonuç olarak ortaya çıkan kayıplar dahil olmak üzere risk ve tehlikeleri katılımcının gönüllü olarak üstlenmesine bağlı olduğunu anlar ve gönüllü olarak kabul eder.
 
Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Magic Break, Festival ile bağlantılı olarak hizmet sağlayanların eylemlerinden, ihmallerinden veya kusurlarından veya herhangi bir yaralanma, hasar, kayıp, gecikme veya ek sorumluluktan sorumlu olmayacaktır. Etkinlikte veya etkinlikle bağlantılı olarak yapılan harcamalar katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcılar, organizatöre, temsilcilerine, çalışanlarına ve gönüllülerine karşı her türlü yasal dava haklarından feragat etmeyi Kabul eder ve her ne şekilde olursa olsun, katılımcı organizatörü hiçbir durumda dolaylı, dolaysız, örnek teşkil eden veya özel zararlardan sorumlu tutulamaz.
 
Katılımcılar, fiziksel yaralanma veya hastalık tehlikeleri ve riskleri olduğunu ve bu tür risklerin tamamının tamamen ortadan kaldırılamayacağını kabul ederler. Yaralanma veya hastalık durumunda organizatör, masrafları katılımcıya ait olmak üzere, bilet sahibinin güvenliği için gerekli görüldüğü şekilde tıbbi tedavi ve/veya acil durum tahliyesi ayarlayabilir. Katılımcılar, festival personelinin, güvenliğin, polisin veya tıp uzmanlarının takdirine göre makul olarak uygun veya gerekli görülen tedaviyi almak için masrafları kendisine ait olmak üzere tıbbi bakım ve ulaşımı ayarlamalarını burada kabul eder.